Ubezpieczenia podróży

Ubezpieczenie dla osób wyjeżdżających za granicę, zapewnia zwrot kosztów leczenia za granicą w przypadku zachorowania lub innych sytuacji wymagających udzielenia pomocy przez służby medyczne lub ratownicze. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o dodatkowe opcje takie jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ubezpieczenie bagażu podróżnego, ubezpieczenie sprzętu sportowego, ubezpieczenie kosztów odwołania wyjazdu.