REJENT-LIFE TUW

Data wydania zezwolenia na prowadzenie działalności :

1995-04-27

Zakres prowadzonej działalności :

1. Ubezpieczenia na życie.

3. Ubezpieczenia na życie jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
4. Ubezpieczenia rentowe.
5. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4.