TU ZDROWIE S.A.

Data wydania zezwolenia na prowadzenie działalności :

2010-06-28

Zakres prowadzonej działalności :

2. Ubezpieczenia choroby:

  • świadczenia jednorazowe;

  • świadczenia powtarzające się;

  • świadczenia kombinowane.