Ubezpieczenie podróży

Koszty leczenia za granicą

Amatorskie uprawianie sportów

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o ryzyko wynikające z amatorskiego uprawiania sportów takich jak : narty, snowboard

Sporty niebezpieczne/ekstremalne

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o ryzyko wynikające z uprawiania sportów niebezpiecznych/ekstremalnych.

Wykonywanie pracy

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o ryzyko wynikające z wykonywania pracy za granicą.

Zawodowe, wyczynowe uprawiane sportów

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o ryzyko wynikające z zawodowego, wyczynowego uprawiania sportów.

Choroby przewlekłe

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o zdarzenia będące następstwem choroby przewlekłej ubezpieczonego.

Zakres terytorialny – cały świat

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU zakres terytorialny ubezpieczenia zostaje rozszerzony na kraje całego świata.

Wojna, akta terroru, zamieszki, rozruchy społeczne.

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o ryzyka wynikające z aktów terroryzmu, działań wojennych, strajków, zamieszek, stanu wyjątkowego, rozruchów społecznych.

Spis klauzul

  1. Amatorskie uprawianie sportów

  2. Sporty niebezpieczne/ekstremalne

  3. Wykonywanie pracy

  4. Zawodowe, wyczynowe uprawiane sportów

  5. Choroby przewlekłe

  6. Zakres terytorialny – cały świat

  7. Wojna, akta terroru, zamieszki, rozruchy społeczne.