Wybierz rok, wykresy przedstawiają informację o 5 zakładach ubezpieczeń które zebrały najwięcej składki za ubezpieczenia w danym roku kalendarzowym.

Informacje dotyczą składki przypisanej brutto.