Szkoda całkowita w kontekście ubezpieczeń odnosi się zazwyczaj do sytuacji, w której koszty naprawy lub przywrócenia uszkodzonego mienia są tak wysokie, że przekraczają wartość rynkową tego mienia przed wypadkiem lub zdarzeniem ubezpieczonym. W takim przypadku ubezpieczyciel może uznać mienie za stratę całkowitą.

Najczęściej kojarzy się to z ubezpieczeniem samochodowym, gdzie mówi się o „szkodzie całkowitej” w sytuacji, gdy koszty naprawy uszkodzonego pojazdu są znacznie wyższe niż jego wartość rynkowa przed wypadkiem. W takiej sytuacji, zamiast naprawy, ubezpieczyciel wypłaca właścicielowi pojazdu wartość rynkową pojazdu przed zdarzeniem ubezpieczonym minus ewentualna wartość pozostałości. Przyjmuje się, że szkoda całkowita  występuje gdy wartość przywrócenia uszkodzonego mienia przekracza 70 % wartości.