D.A.S. TU OCHRONY PRAWNEJ S.A.

Data wydania zezwolenia na prowadzenie działalności :

2000-09-18

Zakres prowadzonej działalności :

17. Ubezpieczenia ochrony prawnej.