Ubezpieczenia na życie, odszkodwania, świadczenia rok 2000