Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

Ubezpieczenie to kierowane do osób które wykonują zawód, podlegający obowiązkowi zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, obowiązek taki wynika z przepisów ustawy. Obowiązkowi zawierania takiego ubezpieczenia podlegają między innymi :

  • prawnicy,

  • architekci,

  • lekarze,

  • agenci ubezpieczeniowi,

  • zarządcy nieruchomościami

  • pośrednicy w obrocie nieruchomościami

  • syndycy.