Assistance

Assistance dla samochodu

Ubezpieczenie assistance zapewnia organizację i pokrycie kosztów usług pomocowych w ubezpieczonym pojeździe. Zakres ubezpieczenia zależny jest od wykupionego wariantu. W wielu przypadkach ubezpieczenie to jest dodawane automatycznie wraz z wykupieniem ubezpieczenia oc posiadaczy pojazdów mechanicznych (w zakresie podstawowym). Podstawowe różnice pomiędzy wariantami to zakres terytorialny ubezpieczenia oraz zakres realizowanych świadczeń. Należ pamiętać o limitach jakie występują w tej grupie ubezpieczeń czyli :

  • Limit kwotowy – świadczenia są realizowane do określonej kwoty

  • Limit odległości liczony w kilometrach – limit dotyczy miejsca w którym nastąpiło zdarzenie, zdarzenie musi wystąpić powyżej ustalonej odległości od miejsca zamieszkania (adresu podanego w polisie).

  • Limit kilometrów dotyczący realizowanych świadczeń – świadczenie jest realizowane na określoną odległość od miejsca zdarzenia np. holowanie będzie realizowane do 150 km.