Dane o ilości zakładów ubezpieczeń na życie w poszczególnych latach.

ROK Ubezpieczyciele ROK
UBEZPIECZYCIELE
2000
32 2007
32
2001
36 2008
32
2002
35 2009
31
2003
36 2010
30
2004
34 2011
28
2005
32 2012
28
2006
32 2013
27

Dane o ilości zakładów ubezpieczeń majątkowych w poszczególnych latach.

ROK
Ubezpieczyciele
ROK
Ubezpieczyciele
2000 34 2007 35
2001 35 2008 35
2002 37 2009 34
2003 38 2010 33
2004 38 2011 33
2005 37 2012 31
2006 36 2013 31