Druki wypowiedzeń umowy ubezpieczenia oc pojazdu

Wersje do wydrukowania i ręcznego uzupełnienia.


Wersje pdf. w formie formularzy do wypełnienia na komputerze.


 

Zasady wypowiadania umowy ubezpieczenia oc posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Kiedy i dlaczego  należy wypowiedzieć umowę ubezpieczenia oc.

Umowę ubezpieczenia oc posiadaczy pojazdów wypowiadamy w sytuacji gdy chcemy zmienić ubezpieczyciela, należy to zrobić ponieważ ubezpieczenie oc ulega tzw. automatycznemu odnowieniu.

Jakich umów dotyczy zasada automatycznego wznawiania umowy

Dotyczy tylko umów zawartych na 12 miesięcy, ubezpieczenia krótsze niż 12 miesięcy nie są automatycznie wznawiane

i są :

 • ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwanym „ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”;
 • ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwanym „ubezpieczeniem OC rolników”;
 • ubezpieczeniem budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, zwanym dalej „ubezpieczeniem budynków rolniczych”;

Terminy wypowiadania obowiązkowego ubezpieczenia oc posiadaczy pojazdów mechanicznych.

 1. Umowę ubezpieczenia możemy wypowiedzieć najpóźniej na 1 dzień przed końcem okresu ubezpieczenia.
  Przykład : umowa jest zawarta na okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 ostatnim dniem kiedy można ją wypowiedzieć jest dzień 30.12.2015.
 2. Po terminie czyli po skończeniu się okresu ubezpieczenia można wypowiedzieć umowę która uległa automatycznemu wznowieniu
  Przykład : ubezpieczenie było zawarte na okres 01.01.2015 do 31.12.2015, została automatycznie wystawiona kolejna umowa na kolejny okres, umowę tą możemy wypowiedzieć od dnia 01.01.2016 ( chodzi tu o plisę którą wystawił ubezpieczyciel, a nie zawartą przez ubezpieczającego.
 3. W każdym czasie w trakcie trwania okresu ubezpieczenia można wypowiedzieć umowę ubezpieczenia po kupnie pojazdu.
  Przykład: kupiłeś pojazd z polisą zawartą na okres od 01.01.2015 do 31.12.2015, data zakupu to np. 15.05.2015 ubezpieczenie oc można wypowiedzieć od dnia zakupu pojazdu do 31.12.2015.

Sposoby powiadomienia

Zawiadomienie o wypowiedzeniu ubezpieczenia oc musi mieć formę pisemną.

Kiedy nie następuje zawarcie kolejnej umowy ( brak zasady automatycznego odnowienia ).

 • jeżeli nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy
 • w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, ogłoszenia lub zarządzenia likwidacji zakładu ubezpieczeń
 • po przeniesieniu prawa własności pojazdu,