SPORT

Ubezpieczenie NNW zawodnika sportowego uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy

Podstawa prawna

Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

Art. 38. 1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz zawodnik kadry narodowej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na klubie sportowym będącym członkiem polskiego związku sportowego, a w przypadku zawodnika kadry narodowej — na polskim związku sportowym.

Stan na : marzec 2015 r.

Ubezpieczenie NNW zawodnika kadry narodowej

Podstawa prawna

Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Art. 38. 1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwiesportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz zawodnik kadry narodowejpodlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstwnieszczęśliwych wypadków w uprawianymsporcie.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywana klubie sportowym będącym członkiem polskiegozwiązku sportowego, a w przypadku zawodnika kadrynarodowej — na polskim związku sportowym.

Stan na : marzec 2015 r.