Ochrona prawna

Ochrona prawna

Ubezpieczenie ochrony prawnej zapewnia ochronę interesów Ubezpieczonego w postępowaniach karnych lub w sprawach o wykroczenia które miały miejsce w okresie ubezpieczenia. Świadczenie może polegać na udzieleniu porady prawnej lub też pokryciu kosztów obrony ubezpieczonego. Praktyczne zalety tego produktu to zapewniona pomoc prawna w sprawie dochodzenia roszczeń z polisy oc sprawcy, pomoc w dochodzeniu roszczeń tytułu nienależytego wykonania naprawy pojazdu , obrona ubezpieczonego w postępowaniu karnym oraz w sprawach o wykroczenia związane z posiadaniem pojazdu. Ochrona może dotyczyć zarówno kierowcy danego pojazdu lub też może zostać zawarta w wariancie niż „związanym ” z danym pojazdem, ochrona dotycz wskazanej w polisie osoby lub osób.