CONCORDIA CAPITAL SA

Data wydania zezwolenia na prowadzenie działalności :

2000-08-09

Zakres prowadzonej działalności : 

Ubezpieczenia na życie.
Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci.
Ubezpieczenia na życie jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
Ubezpieczenia rentowe.
Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4.