Produkty dla firm

Gwarancje ubezpieczeniowe

Przystępujesz do przetargów, realizujesz kontrakty, wnosisz zabezpieczenie w postaci gotówki, skorzystaj z gwarancji ubezpieczeniowych, zastępują one zabezpieczenia wniesione w pieniądzu.

Czytaj więcej

Ubezpieczenia flot samochodowych

Masz firmę, posiadasz co najmniej kilka samochodów, oferta ubezpieczenia flotowego to rozwiązanie które warto rozważyć.

Czytaj więcej

OC firmy

Ubezpieczenie dla firm, które chcą zabezpieczyć się przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością.

Czytaj więcej

OC zawodowe

Ubezpieczenia obowiązkowe dla różnych grup zawodowych.

Czytaj więcej