Proama Chorzów

Proama nie posiada oddziałów, działa za pomocą agencji ubezpieczeniowych, nasza agencja jest autoryzowanym partnerem PROAMA. Poniżej opisany został zakres obsługi jaki świadczymy na rzecz Proama.

  • obliczenie składki
  • zawarcie umowy ubezpieczenia
  • wystawienie aneksów
  • przepisywanie ubezpieczeń komunikacyjnych na nabywcę
  • rekalkulacje składek
  • zgłoszenie szkody
  • przyjęcie dokumentów do zgłoszonej szkody
  • przyjecie dokumentu wypowiedzenie oc komunikacyjnego
  • przyjmowanie skarg, reklamacji
  • przyjęcie pozostałych dokumentów wyżej nie wymienionych.

Dane adresowe : 41-506 Chorzów ul. Czempiela 2 tel. 505 505 564, 32 246 72 26, więcej informacji o agencji Proama…..

 

proama chorzów      atea ubezpieczenia chorzów