Ubezpieczenia majątkowe - struktura składki przypisanej brutto procentowo

Ubezpieczenia majątkowe - struktura składki przypisanej brutto kwotowo