System Zielonej Karty – Zielona Karta

Zielona Karta, oficjalnie znana jako Międzynarodowy Certifikat Ubezpieczenia, to dokument potwierdzający posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu. Jest wymagana do podróżowania międzynarodowego, szczególnie w krajach, które są członkami Systemu Zielonej Karty.

Zielona Karta została wprowadzona w 1949 roku przez Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych krajów europejskich. Ma na celu ułatwienie regulowania szkód komunikacyjnych poza granicami kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany.

Ten dokument gwarantuje, że kierowca posiada ważne ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) na wypadek szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu drogowego. Zielona Karta ułatwia uregulowanie ewentualnych roszczeń w razie wypadku poza granicami kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany.

Warto zauważyć, że nie wszystkie kraje wymagają Zielonej Karty, ale posiadanie jej jest zwykle zalecane podczas podróży zagranicznych.

System Zielonej Karty obejmuje szereg krajów, zarówno w Europie, jak i poza nią. Niektóre z krajów uczestniczących w tym systemie to:

Albania, Azerbejdżan, Andora, Austria, Belgia, Holandia, Bułgaria, Bosnia i Hercegowina, Chorwacja, Francja, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Polska, Portugalia, Włochy, Szwajcaria, Serbia, Rumunia, Grecja

Warto zauważyć, że lista ta może się zmieniać, a nowe kraje mogą dołączać do systemu Zielonej Karty lub być z systemu usuwane. Aktualną listę krajów można sprawdzić na strony biura ubezpieczeń komunikacyjnych.