KUKE S.A.

Data wydania zezwolenia na prowadzenie działalności :

1991-04-05

Zakres prowadzonej działalności :

14. Ubezpieczenia kredytu, w tym:

 • ogólnej niewypłacalności;

 • kredytu eksportowego, spłaty rat, kredytu hipotecznego, kredytu rolniczego.

15. Gwarancja ubezpieczeniowa:

 • bezpośrednia;

 • pośrednia.

16. Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych, w tym:

 • ryzyka utraty zatrudnienia;

 • niewystarczającego dochodu;

 • złych warunków atmosferycznych;

 • utraty zysków;

 • stałych wydatków ogólnych;

 • nieprzewidzianych wydatków handlowych;

 • utraty wartości rynkowej;

 • utraty stałego źródła dochodu;

 • pośrednich strat handlowych poza wyżej wymienionymi;

 • innych strat finansowych.