Dla kogo jest przeznaczone ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą ?

Dla wszystkich osób wyjeżdżających za granicę i posiadających obywatelstwo polskie.

Czy ubezpieczenie obejmuje tylko wyjazd w celach turystycznych ?

Standardowo tak, jednak zakres ochrony może obejmować również wyjazd którego celem jest wykonywanie pracy,

Na co należy zwrócić przy zakupie tego rodzaju ubezpieczenia ?

Na zakres ubezpieczenia, najprostszą weryfikację można przeprowadzić w następujący sposób, na polisie sprawdzamy :

 • okres ubezpieczenia

 • zakres terytorialny tj. czy obejmuje Europę czy cały świat

 • jeżeli będziemy uprawiać sporty, to czy zakres został odpowiednio rozszerzony

 • jeżeli osoba objęta ubezpieczeniem ma chorobę przewlekłą to czy zakres został rozszerzony o ryzyko chorób przewlekłych

Dla tego rodzaju ubezpieczeń powinno się zadać następujące pytania :

 • kraj wyjazdu – aby określić zakres terytorialny ubezpieczenia

 • cel wyjazdu – aby ewentualnie rozszerzyć ochronę o określone ryzyk np. inna polisa będzie dla osób które jadą leżeć na plaży, inna dla osób które będą jeździć na nartach a jeszcze inna dla osób które będą wykonywać pracę.

 • jeżeli na wyjeździe będziemy uprawiać sport, to należy uwzględnić rodzaj dyscypliny sportu, dla osoby która będzie jeździć na nartach będzie stosowane inne rozszerzenie ubezpieczenia niż dla osoby która będzie np. pływać kajakiem po rzece.

Na jaki okres można zawrzeć ubezpieczenie turystyczne ?

Na okres od jednego dnia do roku.

Od czego zależy cena ubezpieczenia turystycznego ?

Cena tego ubezpieczenia zależy od :

 • okresu ubezpieczenia (liczby dni)

 • ilości osób

 • zakresu terytorialnego, produkty tego typu mają zazwyczaj 2 strefy terytorialne, jest to Europa i kraje basenu morza śródziemnego oraz cały świat

 • rozszerzeń zakresu ubezpieczenia ( sporty, praca, choroby przewlekle, wojna itd. )

 • wieku osób objętych ubezpieczeniem

 • ilości wykupionych ryzyk oprócz podstawowych, ubezpieczenie można rozszerzyć o ubezpieczenie oc, ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie sprzętu sportowego, ubezpieczenie nnw.

 • sumy ubezpieczenia tj. kwoty do której zakład ubezpieczeń odpowiada  za powstałą szkodę.

Czy umowę ubezpieczenia turystycznego mogę wykupić w dniu wyjazdu ?

Tak, polisa  może zostać wykupiona w dniu wyjazdu, ubezpieczenie zawiera się od godziny, pamiętajmy że ubezpieczenia podróżne działają dopiero poza granicami RP.

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne ?

Tak jak pisaliśmy wcześniej, cena ubezpieczenia zależy od paru czynników, jednak można przyjąć nie patrząc na nie, że cena takiego ubezpieczenia będzie wynosić około 1 euro za jeden dzień.