Proama Katowice.

Proama nie posiada oddziałów, działa za pomocą agencji ubezpieczeniowych, nasza agencja jest autoryzowanym partnerem PROAMA. Poniżej opisany został zakres obsługi jaki świadczymy na rzecz Proama.

  • obliczenie składki
  • zawarcie umowy ubezpieczenia
  • wystawienie aneksów
  • przepisywanie ubezpieczeń komunikacyjnych na nabywcę
  • rekalkulacje składek
  • zgłoszenie szkody
  • przyjęcie dokumentów do zgłoszonej szkody
  • przyjecie dokumentu wypowiedzenie oc komunikacyjnego
  • przyjmowanie skarg, reklamacji
  • przyjęcie pozostałych dokumentów wyżej nie wymienionych.

Dane adresowe : 40-703 Katowice ul. Kłodnicka 7 tel. 505 505 728, 32 204 82 54, więcej informacji o agencji Proama…..

proama katowice     atea katowice