Ubezpieczenie oc przewoźnika (OCP)

OCP KRAJ

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w wyniku rozboju.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia (odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego)  zostaje rozszerzony o szkody w przesyłkach towarowych objętych ochroną ubezpieczeniową, powstałe w wyniku rozboju.

Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na przewóz towarów niebezpiecznych (ADR)

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia (odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego)  zostaje rozszerzony o ochronę ubezpieczeniową na przewóz towarów niebezpiecznych.

Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na przewóz towarów o podwyższonym ryzyku

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia (odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego)  zostaje rozszerzony o ochronę ubezpieczeniową na przewóz towarów o podwyższonym ryzyku.

Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na przewóz towarów łatwo psujących się

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia (odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego)  zostaje rozszerzony o ochronę ubezpieczeniową na przewóz towarów łatwo psujących się.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody polegające na uszkodzeniu kontenera

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia (odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego)  zostaje rozszerzony o szkody polegające na uszkodzeniu kontenera, nie będącego własnością Ubezpieczonego.

Wypadki powstałe z udziałem kierowcy będącego pod wpływem alkoholu.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia (odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego)  zostaje rozszerzony o szkody powstałe podczas wypadku środka transportu spowodowanego przez kierowcę będącego w stanie po spożyciu alkoholu.

OCP ZAGRANICA

SPIS KLAUZUL

  1. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w wyniku rozboju.

  2. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na przewóz towarów niebezpiecznych (ADR)
    Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na przewóz towarów o podwyższonym ryzyku

  3. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na przewóz towarów łatwo psujących się

  4. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody polegające na uszkodzeniu kontenera

  5. Wypadki powstałe z udziałem kierowcy będącego pod wpływem alkoholu.

  6. Klauzula podwykonawców OCP Kraj

  7. Klauzula utylizacji mienia po szkodzie.