Ubezpieczenie szyb to praktyczne rozwiązanie które umożliwia wymianę szyby w przypadku jej uszkodzenia, kupując to ubezpieczenie nie musisz likwidować szkody z ubezpieczenia autocasco dzięki czemu nie strącisz zniżek.


ZAKRES UBEZPIECZENIA

Ubezpieczanie obejmuje organizację, naprawę lub wymianę szyby przedniej, tylnej i szyb bocznych, na skutek zdarzeń które nie zostały wyłączone w zakresie ubezpieczenia.


WYŁĄCZENIA ( przykładowe wyłączenia )

Ubezpieczenie szyb nie obejmuje

 • szkód eksploatacyjnych
 • szkód spowodowanych umyślnie, wskutek rażącego niedbalstwa
 • szkód powstałych podczas naprawy pojazdu
 • szkód powstałych podczas kierowania pojazdem przez osoby to tego uprawnione pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających
 • szkód powstałych podczas kierowania pojazdem niedopuszczonym do ruchu

Warto wiedzieć

 • Ubezpieczenie szyb nie funkcjonuje jako osobny produkt, warunkiem jego wykupienia jest wykupienie ryzyka oc lub ac.
 • Ubezpieczenie nie obejmuje jakichkolwiek innych elementów szklanych niż szyba przednia, tylna i boczne.
 • W zależności od oferowanych na rynku produktów w przypadku wymiany szyby, wymiana jest dokonywana albo na nowe szyby oryginale danej marki albo na nowe szyby które nie są szybami oryginalnymi.
 • Ubezpieczenie szyb działa na terenie RP, szkody powstałe za granicą są wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie szyb ?

Składka roczna to koszt w granicach 70, 00 zł. – 120, 00 zł.


Od czego zależy składka

 • Od rodzaju pojazdu
 • Od sumy ubezpieczenia