Dom mieszkanie

Dom mieszkanie

Ubezpieczenie domu lub mieszkania produkt zapewniający kompleksową ochronę naszego mienia. Może to być dom lub lokal mieszkalny, wraz z rzeczami znajdującymi się w środku tzw. ruchomościami domowymi. Do podstawowych ubezpieczeń w tej grupie produktów zaliczamy ubezpieczenie domu lub lokalu od ognia i innych zdarzeń, ubezpieczenia stałych elementów od ognia oraz kradzieży oraz ubezpieczenie ruchomości domowych od ognia oraz kradzieży. Dodatkowo ochronę można rozszerzyć o : odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, następstwa nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie nagrobków szklanych przedmiotów od stłuczenia lub też rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia.

Dom w budowie

Ubezpieczenie domu w trakcie budowy chroni twoje inwestycję na etapie budowy od momentu przywiezienia pierwszych materiałów pod budowę do momentu zamieszkania. Funkcjonuje jako albo osobny produkt albo stanowi opcję w standardowych ubezpieczeniach domu, w takim wypadku należy wykupić odpowiednią klauzulę. Ważne jest aby pamiętać, że tego typu ubezpieczenia nie obejmują ryzyka kradzieży. Ryzyko kradzieży można wykupić ale warunkiem koniecznym jest, aby etap budowy osiągnął stan surowy zamknięty. Sumę ubezpieczenia będzie równa wartość inwestycji na ostatni dzień ubezpieczenia.

Domek letniskowy

Ubezpieczenie domku letniskowego zapewnia ochronę od skutków zdarzeń losowych. Ubezpieczenie to funkcjonuje albo jako osobny produkt albo jest rozszerzeniem w standardowych ubezpieczenia domów lub lokali mieszkalnych. Ochronę można rozszerzyć o ryzyko kradzieży dla stalach elementów lub ruchomości domowych. Dodatkowo można wykupić ubezpieczenie dla budynków gospodarczych znajdujących się na terenie działki, ogrodzenia lub tzw. obiektów malej architektury.

Ryzyka dodatkowe

Ubezpieczenia domów lub mieszkań to często rozbudowane pakiety, oprócz powszechnie spotykanych ubezpieczeń tj. ubezpieczenia nieruchomości od ognia, stałych elementów lub ruchomości domowych istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń. Warunkiem jest posiadanie ubezpieczenia nieruchomości lub rzeczy znajdujących się w środku. Dodatkowymi ubezpieczeniami o które można rozszerzyć ochronę mogą być :

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

  • ubezpieczenie assistance dla domu

  • ubezpieczenie ogrodzenia

  • ubezpieczenie obiektów małej architektury

  • ubezpieczenie nagrobków

  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

  • ubezpieczenie rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia ( tj. poza domem, mieszkaniem)