Ubezpieczenie majątku firmy od ognia i innych zdarzeń losowych.

To podstawowe ubezpieczenie chroniące majątek firmy przed negatywnymi skutkami zdarzeń losowych, produkty te zapewniają kompleksową ochronę, dzięki rozbudowanym gotowym pakietom które mogą się składać z wielu rodzajów ubezpieczeń lub specjalnym programom ubezpieczeniowym „tworzonym” indywidualnie pod konkretnego Ubezpieczonego.

Przedmiotem ubezpieczenia może być :

  • budynki i budowle,

  • maszyny, urządzenia, wyposażenie,

  • środki obrotowe

  • niskocenne składniki majątku

  • wartości pieniężne

  • nakłady adaptacyjne

  • mienie najmowane

  • mienie osobiste pracowników

  • mienie osób trzecich