Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie OC komunikacyjne

Obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych, wynikające z przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK

Ubezpieczenie Autocasco

To dobrowolne ubezpieczenie chroniące samochód przed uszkodzeniem, utratą lub zniszczeniem na skutek zdarzeń powstałych zarówno z winy kierowcy jak i takich na które nie mamy wpływu.

Ubezpieczenie NNW pasażerów i kierowcy

Zakres obejmuje nieszczęśliwe wypadki osób przebywających w pojeździe, ochrona dotyczy sytuacji w której osoby te doznały uszkodzeń ciała lub zmarły.

Ubezpieczenie Assistance

Zapewnia organizację usług pomocowych w trudnych sytuacjach na drodze zarówno w kraju i za granicą. Ubezpieczenie zapewnia organizację usług w razie wypadku, kolizji bądź awarii pojazdu.

Ubezpieczanie szyb w samochodzie

Dodatkowe ubezpieczenie obejmujące szkody powstałe w szybach samochodu, posiadając to ubezpieczenia nie musisz korzystać z ubezpieczenia autocasco, zachowując zniżki na kolejny okres.

Ochrona utraty zniżek

Klauzula która umożliwia kontynuację ubezpieczenia bez utraty zniżek po szkodzie, przedłużając ochronę na kolejny rok masz gwarancję zachowania zniżek.