Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek.

Gwarancja usunięcia wad i usterek to kolejna forma zabezpieczenia która będzie wymagana od wykonawcy po zakończeniu wykonanych robót. Inwestor chcąc zabezpieczyć się przed skutkami wad lub usterek które mogą ujawnić się po zakończeniu kontraktu, wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia na wypadek gdyby odmówił lub nie był w stanie usunąć wad i usterek w okresie gwarancyjnym. Jest to całkowicie zrozumiale ponieważ po przekazaniu robót wykonawca może przestać istnieć a co za tym idzie nie będzie podmiotu odpowiedzialnego za ujawnione wady lub usterki. Gwarancja ta zmniejsza to ryzyko, ponieważ w takiej sytuacji podmiotem zobowiązanym do realizacji roszczenia będzie ubezpieczyciel czyli gwarant.

Ile kosztuje ?
Cena gwarancji zależy między innymi od sumy gwarancyjnej czyli zabezpieczanej kwoty oraz okresu jej obowiązywania.
Cenę gwarancji usunięcia wad i usterek możesz sprawdzić tutaj – cennik gwarancji ubezpieczeniowych.