Instrukcja wypełniania formularzy on line.

Celem formularzy jest wygenerowanie gotowych pism ubezpieczeniowych, możesz również skorzystać z gotowych druków znajdujących się w zakładce do pobrania, jednak po wydrukowaniu należy je wypełnić ręcznie, korzystając z formularzy online otrzymujesz gotowe pismo.

Instrukcja.

Wypełnij pola tekstowe a następnie użyj przycisku „generuj”, zostanie wygenerowany dokument w formacie pdf.

Blok z nazwą ubezpieczyciela wypełnia się automatycznie, po wpisaniu w polu tekstowym „ubezpieczyciel”, pierwszych liter nazwy ubezpieczyciela, pojawiają się podpowiedzi z nazwą towarzystwa ubezpieczeniowego, wybierz właściwą używając myszki, przycisku ENTER lub TAB na klawiaturze, pozostałe pola  zostaną automatycznie uzupełnione. Możesz również wypełnić wszystko ręcznie np. w przypadku braku nazwy ubezpieczyciela.

Pamiętaj !

Niektórzy ubezpieczyciele posługują się marką handlową, ich właściwa nazwa brzmi inaczej niż ta która jest ogólnie znana, dlatego też, w niektórych przypadkach podajemy obie nazwy, zarówno nazwę marki handlowej ubezpieczyciela jak i jego nazwę właściwą np.

PROAMA to marka handlowa  firmy Ceská pojišťovna a.s. Oddział w Polsce czyli PROAMA=Ceská pojišťovna a.s.

Pamiętaj !

Poprawność danych adresowych możesz sprawdzić na stronie internetowej danego ubezpieczyciela lub na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. Za poprawność danych adresowych nie ponosimy odpowiedzialności, staramy się jednak aby wszelkie zmiany były na bieżąco uwzględniane.

Wygenerowany druk należy wydrukować i podpisać, następnie należy go przesłać do Ubezpieczyciela którego dotyczy.