Compensa Chorzów

Compensa nie posiada oddziału w Chorzowie, jesteśmy agencją Compensy w Chorzowie, większość formalności związanych z ubezpieczeniami zakupionymi w Compensa TU S.A. można zrealizować w naszej agencji. Zapraszamy.

Zakres obsługi w naszej agencji na rzecz Compensa to :

  • obliczenie składki
  • zawarcie umowy ubezpieczenia
  • wystawienie aneksów
  • przepisywanie ubezpieczeń komunikacyjnych na nabywcę
  • rekalkulacje składek
  • zgłoszenie szkody
  • przyjęcie dokumentów do zgłoszonej szkody
  • przyjecie dokumentu wypowiedzenie oc komunikacyjnego
  • przyjmowanie skarg, reklamacji
  • przyjęcie pozostałych dokumentów wyżej nie wymienionych.

Dane kontaktowe Agencji Ubezpieczeniowej Compensa

lub :

Infolinia ubezpieczenia majątkowe 22 501 61 00

Infolinia ubezpieczenia na życie 22 867 66 67

 

 

compensa chorzów     atea ubezpieczenia chorzów