Ubezpieczenie mienia w transporcie – CARGO.

Ubezpieczenie cargo jest przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności sprowadzają lub wysyłają różnego rodzaju towary i w związku z tym są narażeni na powstanie szkody w trakcie realizacji transportu. Ubezpieczenie to może obejmować szkody powstałe w ładunku na terenie RP i za granicą.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkiego rodzaje ładunków, przewożone różnymi środkami transportu, ubezpieczenie może zostać zawarte na pojedynczy transport, jak i na wiele transportów wykonywanych w trakcie 1 roku – w formie tak zwanej polisy otwartej.