LINK4 Chorzów

LINK4 nie posiada oddziałów, nasza agencja jest autoryzowanym partnerem LINK4. Poniżej opisany został zakres obsługi jaki świadczymy na rzecz LINK4.

  • obliczenie składki
  • zawarcie umowy ubezpieczenia
  • wystawienie aneksów
  • przepisywanie ubezpieczeń komunikacyjnych na nabywcę
  • rekalkulacje składek
  • zgłoszenie szkody
  • przyjęcie dokumentów do zgłoszonej szkody
  • przyjecie dokumentu wypowiedzenie oc komunikacyjnego
  • przyjmowanie skarg, reklamacji
  • przyjęcie pozostałych dokumentów wyżej nie wymienionych.

Dane adresowe : 41-506 Chorzów ul. Czempiela 2 tel. 505 505 564, 32 246 72 26, więcej informacji o agencji Link4 w Chorzowie

lub infolinia Link4 Tu S.A. : 22 444 44 44

link4 chorzów     atea ubezpieczenia chorzów