Zakłady ubezpieczeń majątkowych które zakończyły lub kończą działalność.

AGF UBEZPIECZENIA S.A. 29.06.1999 – połączenie z TU Allianz Polska S.A. i zakończenie działalności.
TUwRiGŻ AGROPOLISA S.A. 28.04.2004 – cofnięcie zezwolenia.
30.03.2005 – Uchwała NWZ o nabyciu Spółki przez TUiR Warta S.A.
AIG POLSKA TU S.A. 06.05.2009 – cofnięcie zezwolenia.
TUW BEZPIECZNY DOM 05.08.2010 – zmiana nazwy na TUW Bezpieczny Dom w likwidacji.
23.02.2011 – zakończenie postępowania likwidacyjnego.
17.03.2011 – wykreślenie z KRS.
TU FILAR S.A. 13.03.2008 – wpis do KRS o połączeniu z  Uniqa TU S.A.
26.05.2008 – wykreślenie z KRS.
TU FENIX S.A. 30.01.1997 – cofnięcie zezwolenia.
23.06.2005 – wykreślenie z KRS.
TUW FLORIAN 30.03.2005 – cofnięcie zezwolenia.
18.01.2006 – zmiana nazwy na TUW Florian w likwidacji.
13.09.2007 – wykreślenie z KRS.
HDI-GERLING POLSKA TU S.A. 30.06.2010 – wpis do KRS o połączeniu z HDI Asekuracja TU S.A.
22.07.2010 – wykreślenie z KRS.
PTU GRYF S.A. 20.11.1995 –  cofnięcie zezwolenia.
05.03.1996 – ogłoszenie upadłości.
10.12.2013 – zakończenie postępowania upadłościowego (uprawomocnienie – 20.01.2014).
TUiR GWARANT S.A. 30.09.1999 – cofnięcie zezwolenia.
20.03.2000 – ogłoszenie upadłości.
16.02.2001 – umorzenie postępowania o upadłość.
15.10.2001 – zmiana nazwy na TUiR Gwarant S.A. w likwidacji.
HDI ASEKURACJA TU S.A. 18.10.2012 – Uchwała NWZ o połączeniu z TUiR Warta S.A.
26.02.2013 – wykreślenie z KRS.
HDI SAMOPOMOC TU S.A. 25.10.2006 – Uchwała  NWZ o połączeniu z HDI Asekuracja TU S.A.
03.01.2007 – wykreślenie z KRS.
BTUiR HEROS S.A. 25.08.2003 – wpis do KRS o połączeniu z TU Compensa S.A.
10.10.2003 – wykreślenie z KRS.
ZU HESTJA S.A. 04.09.1996 – ogłoszenie upadłości.
29.01.1997 – cofnięcie zezwolenia.
27.10.2009 – wykreślenie z KRS.
IF TU S.A. 10.12.2004 – zmiana nazwy na IF TU S.A. w likwidacji.
05.05.2006 – zakończenie postępowania likwidacyjnego.
14.06.2006 – wykreślenie z KRS.
MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 31.10.2014 – wpis do KRS o połączeniu ze STU Ergo Hestia SA.
11.03.2015 – wykreślenie z KRS
TUR POLISA S.A. 30.09.1999 – cofnięcie zezwolenia.
16.02.2000 – ogłoszenie upadłości.
28.09.2005 – wykreślenie z KRS.
PZM TU S.A. Vienna Insurance Group 31.08.2011 – Uchwała NWZ o połączeniu z InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.
09.10.2012 – wykreślenie z KRS.
ZU WESTA S.A. 09.10.1992 – cofnięcie zezwolenia.
15.03.1993 – ogłoszenie upadłości.
30.07.2004 – zakończenie postępowania upadłościowego.
05.11.2004 – wykreślenie z KRS.
ZURICH TU S.A. 10.12.2003 – Uchwała NWZ o połączeniu z Generali TU S.A.
25.03.2004 – wpis do KRS o połączeniu z Generali TU S.A.

Źródło : KNF