Od czego zależy składka za ubezpieczenie domu lub mieszkania.

Składka zależy od :

 • ilości ryzyk występujących na polisie,

 • sumy ubezpieczenia czyli wartości od której ubezpieczamy mienie,

 • strefy do której przypisane jest miejsce ubezpieczenia tzn. kodu pocztowego, duże znaczenie będzie tu miało czy miejsce to znajduje się na terenach zagrożonych powodzią

 • w przypadku mieszkania ( dla ryzyka kradzieży ), znaczenie może mieć piętro na którym znajduje się ubezpieczone mienie, lokal na parterze i piętrze ostatnim będzie lokalem o wyższym ryzyku niż lokal który znajduje się na piętrze pośrednim,

Na jaki okres można zawrzeć uowę ubezpieczenia ?

Ubezpieczenie zawiera się na okres 1 roku, okresy krótsze są dopuszczane jednak są one rzadko spotykane.

Od jakich ryzyk mogę się ubezpieczyć ?

Ubezpieczenie może obejmować następujące zdarzenia, wymieniamy najczęściej spotykane :

 • ogień/pożar

 • deszcz nawalny

 • powódź

 • zalanie

 • osuwanie, zapadanie się ziemi

 • uderzenie pioruna

 • upadek statku powietrznego

 • wybuch

 • trzęsienie ziemi

 • grad

 • huragan

 • lawina

 • upadek drzew lub masztów

 • zaleganie śniegu lub lodu

 • kradzież