Ubezpieczenia na życie

Grupowe ubezpieczenia na życie kierowane jest dla pracowników przedsiębiorstw, zakres oprócz ryzyka zgonu obejmuje szereg świadczeń dodatkowych, m.in. urodzenie dziecka, pobyt w szpitalu, zabiegi operacyjne, zgon rodziców, zgon małżonka osoby ubezpieczonej.

Ubezpieczenia na życie dla osób fizycznych to ubezpieczenie dla pojedynczej osoby, ubezpieczenie może być wykupione jako indywidualne ubezpieczenie na życie lub w ramach tzw. grupy otwartej, takie rozwiązanie pozwala na uzyskanie szerszej ochrony za niższą składkę.