InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group:

InterRisk to :

  • 20 lat na polskim rynku

  • ponad 1 miliard składki przypisanej brutto w 2010, 2011, 2012 i w 2013 r.

  • jedna z najlepszych ofert ubezpieczeń zdrowotnych

  • lider sprzedaży gwarancji ubezpieczeniowych dla firm

  • ubezpiecza 20% polskich wyższych uczelni

  • ponad 800 pracowników etatowych, 53 jednostki terenowe

  • ponad 3400 agentów i prawie 800 współpracujących spółek brokerskich

Ponad 150 produktów ubezpieczeniowych: majątkowych, komunikacyjnych, finansowych, osobowych i zdrowotnych dla firm, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Elastyczne rozwiązania – zarówno ubezpieczenia pojedynczych ryzyk, jak i kompleksowe pakiety ochronne.

Historia

Spółka otrzymała pozwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w 1993roku, jako Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeniowe STU SA. Pierwsze polisy wystawiła rok późnej. W 1997 roku znaczącym akcjonariuszem Spółki został amerykański inwestor: CIGNA Insurance Company. Dzięki temu oraz konsekwentnej realizacjistrategii już w 1998 roku Spółka wypracowała zyskbilansowy, który osiągała również we wszystkich kolejnych latachdziałalności. Już w 2001 roku akcjonariusze otrzymali po raz pierwszy dywidendę. W 2006 roku Spółka dołączyła do Grupy VIENNA INSURANCE (VIG) poprzez pozyskanie nowego akcjonariusza- Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group. VIG jest jednym z największych europejskich koncernów ubezpieczeniowych. Akcje austriackiego akcjonariusza notowane są na giełdzie wiedeńskiej. Ponad 50 spółek należących do VIG zapewnia poczucie bezpieczeństwa milionom klientów w 24 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wiarygodność austriackiego akcjonariusza potwierdzona została przez agencję Standard & Poor’s, która przyznała Grupie ocenę A+.

Zdniem 6 lutego 2008 roku Spółka zmieniła nazwę. Obecnie pełna nazwa Spółki brzmi InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group