BZ WBK - AVIVA TUnŻ S.A

Data wydania zezwolenia na prowadzenie działalności :

2008-06-06

Zakres prowadzonej działalności : 

Ubezpieczenia na życie.
Ubezpieczenia na życie jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4.