COMPENSA TU na ŻYCIE S.A. Vienna Insurance Group

Data wydania zezwolenia na prowadzenie działalności :

1997-09-30

Zakres prowadzonej działalności : 

Ubezpieczenia na życie.
Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci.
Ubezpieczenia na życie jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
Ubezpieczenia rentowe.
Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4.