Formularz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC

Wypełnij formularz poniżej,  a następnie kliknij Generuj PDF, aby wygenerować wypełniony formularz wypowiedzenia OC

Nagłówek formularza

Właściciel / Posiadacz pojazdu

Numer

Dane Ubezpieczyciela

Rozpocznij wpisywanie, aby wyświetlić podpowiedzi. Po wybraniu ubezpieczyciela jego szczegóły automatycznie zostaną uzupełnione.


Numer

Typ wypowiedzenia

zaznacz to pole jeżeli wypowiadasz umowę w terminie, wypowiedzenie to możesz złożyć najpóźniej na 1 dzień przed końcem okresu ubezpieczenia
jeżeli nie zdążyłeś wypowiedzieć ubezpieczenia w ustawowym terminie tj, najpóźniej na 1 dzień przed końcem okresu ubezpieczenia, umowa oc ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres, umowę taką możesz wypowiedzieć, pamiętaj jednak, ubezpieczyciel ma prawo żądać od Ciebie zapłaty składki za okres w którym udzielał ochrony
zaznacz to pole jeżeli chcesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia poprzedniego właściciela pojazdu, jeżeli kupiłeś pojazd który posiada ubezpieczenie oc możesz jako nowy właściciel wypowiedzieć w dowolnym czasie i wykupić nowe ubezpieczenie

Dane pojazdu

Sprawdź poprawność numeru VIN. Powinien składać się z 17 znaków

Dane polisy

Wypełniony formularz należy wydrukować, podpisać i wysłać na adres ubezpieczyciela.