Ubezpieczenie assistnace polega na zorganizowaniu i pokryciu kosztów pomocy w razie wystąpienia wypadku.


ZAKRES UBEZPIECZENIA

Przedmiotem ubezpieczenia jest pokrycie kosztów usług assistance takich np. jak :

 • holowanie pojadu
 • naprawa pojazdu
 • dowóz paliwa
 • dostarczenie części
 • nocleg
 • pojazd zastępczy
 • pomoc informacyjna
 • pomoc m.in. w przypadku: wlania niewłaściwego typu paliwa, zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz pojazdu, rozładowania akumulatora, uszkodzenia opony

WYŁĄCZENIA

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych :

 • umyślnie
 • podczas działań wojennych, zamieszek, rozruchów społecznych
 • wskutek rażącego niedbalstwa
 • przez kierującego będącego w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

 


Warto wiedzieć

 • Ubezpieczenie assistance pokrywa koszty zorganizowania usługi oraz koszty realizacji usługi, nie pokrywa kosztów np. zakupu części do samochodu
 • Zawsze powinno się skontaktować z centrum alarmowym ubezpieczyciela,
 • Ilość świadczeń jest ograniczona zazwyczaj do 2 zdarzeń tego samego rodzaju, oznacza to, że np. holowanie po awarii będzie zrealizowane maksymalnie 2 razy w ciągu trwania okresu ubezpieczenia
 • Nie wszystkie rodzaje pojazdów mogą zostać objęte ochroną assistance
 • Często nie funkcjonuje jako osobny produkt, tzn. możliwe jest wykupienie wraz z innymi ubezpieczeniami oc lub autocasco.
 • Wiek pojazdu ma znaczenie im starszy pojazd tym trudniej kupić ubezpieczenie assistance
 • Najlepiej jeżeli działa już pod domem i nie ma limitu holowania na terenie RP.
 • Assistance za 0 zł. do kilkunastu złotych obejmują jedynie zdarzenia powstałe wskutek kolizji pojazdu.

Ile kosztuje ?

Koszt tego ubezpieczenia to :

 • assistance podstawowe od 0,00 zł do kilkunastu złotych
 • assistance rozszerzone  od kilkudziesięciu do kilkuset złotych

Od czego zależy cena

 • wariantu assistance,
 • Od rodzaju pojazdu,
 • Od sposobu użytkowania,
 • Czasu trwania ubezpieczenia,
 • Ilości wykupionych pozostałych ubezpieczeń.