Ubezpieczenie ryzyk budowlano montażowych.

Umowa ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych może obejmować ubezpieczenie szkód rzeczowych i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów realizujących kontrakt. Ze względu na niepowtarzalność ryzyka ubezpieczenie to jest konstruowane indywidualnie pod dany kontrakt. Ubezpieczenie to dedykowane jest dla kontraktów obejmujących zarówno prace budowlane jak i montażowe. Dla kontraktów w których przeważają prace budowlane a prace montażowe stanowią niewielki procent kontraktu i na odwrót, oferowane są również ubezpieczenia ryzyk budowlanych albo ubezpieczenia ryzyk montażowych.

Ubezpieczenie może dotyczyć :

  • prac budowlano-montażowych,

  • sprzętu, narzędzi i wyposażenia oraz zaplecza budowy,

  • maszyn budowlanych,

  • odpowiedzialności cywilnej.