Etapy uzyskania ofert ubezpieczenia floty pojazdów firmy.

  1. Zebranie danych dotyczących floty.

    Zbieramy informacje o pojazdach wchodzących w skład floty, czyli pojazdy zgłaszane do ubezpieczenia, do informacji tych należą : marka, model, rok budowy, pojemność, ładowność pojazdu itp.

  2. Zebranie dodatkowych dokumentów

    Na tym etapie zbieramy informacje o szkodowości floty, najczęściej sprawdzanym okresem jest okres 3 ostatnich lat.

  3. Analiza floty pod względem jej struktury, określenie ryzyka i sformułowanie zapytania o ofertę do Ubezpieczyciela.

  4. Analiza ofert ubezpieczeniowych.

  5. Zawarcie umowy generalnej.