Co to ubezpieczenie.

Ubezpieczenie to umowa pomiędzy ubezpieczającym (np. firma ubezpieczeniowa) a ubezpieczonym (np. osoba fizyczna lub prawna), w której ubezpieczyciel zobowiązuje się do ochrony ubezpieczonego przed określonymi ryzykami, w zamian za regularne płatności – składki ubezpieczeniowe.

Ryzyka te mogą dotyczyć różnych aspektów życia, takich jak zdrowie, życie, mienie czy odpowiedzialność cywilna. W przypadku wystąpienia szkody lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, ubezpieczony może złożyć roszczenie do ubezpieczyciela, który zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania lub świadczenia, w zależności od rodzaju ubezpieczenia i zakresu ochrony.