Zakłady ubezpieczeń na życie które kończą lub zakończyły działalność.

AGF UBEZPIECZENIA ŻYCIE S.A. 29.06.1999 – połączenie z TU Allianz Życie Polska S.A. i zakończenie działalności.
ASPECTA ŻYCIE TU S.A. 17.06.2008 – wpis do KRS o połączeniu z Gerling Polska TUnŻ S.A.
18.08.2008 – wykreślenie z KRS.
BENEFIA TU na ŻYCIE S.A. Vienna Insurance Group (KRS nr 27185) 30.10.2008 – wpis do KRS o połączeniu z Royal Polska TUnŻ S.A. Spółką przejmującą był Royal Polska TUnŻ S.A., ale dokonano jednocześnie zmiany nazwy spółki przejmującej z Royal Polska TUnŻ S.A. na Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
11.12.2008 – wykreślenie z KRS spółki przejmowanej Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
BENEFIA TU na ŻYCIE S.A. Vienna Insurance Group (KRS nr 11726) 30.09.2014 – wpis do KRS o połączeniu zakładów Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group (spółka przejmująca) i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group (spółka przejmowana).
09.10.2014 – wykreślenie z KRS spółki przejmowanej Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group (dawna spółka Royal Polska TUnŻ S.A., która zmieniła nazwę na Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group po połączeniu w dniu 30.10.2008 r. ze spółką Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group).
FINLIFE TU na ŻYCIE S.A. 16.12.2008 – wpis do KRS o połączeniu z Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
15.01.2009 – wykreślenie z KRS.
GARDA LIFE S.A. 30.12.2003 – wpis do KRS zmiany nazwy na Garda Life S.A. w likwidacji.
04.04.2005 – wykreślenie z KRS.
GENERALI ŻYCIE T.U. S.A.  26.01.2004 – wpis do KRS o połączeniu z Zurich T.U. na Życie S.A.
Spółką przejmującą był Zurich T.U. na Życie S.A., ale dokonano jednocześnie zmiany nazwy spółki przejmującej z Zurich T.U. na Życie S.A. na Generali Życie T.U. S.A.
25.04.2005 – wykreślenie z KRS spółki przejmowanej Generali Życie T.U. S.A.  
KU FILAR-ŻYCIE S.A. 22.04.2005 – wpis do KRS o połączeniu z Uniqa TU na Życie S.A. oraz wykreślenie spółki z KRS
METLIFE TU na ŻYCIE S.A. 30.11.2011 – wpis do KRS o połączeniu z Amplico Life S.A.
20.12.2011 – wykreślenie z KRS.
NL TU na ŻYCIE S.A. 04.09.2006 – Uchwała NWZ o połączeniu z Nordea Polska TU na Życie S.A.
16.11.2006 – wykreślenie z KRS.
UNIVERSUM-ŻYCIE TU S.A. Spółka jest w likwidacji od dnia 01.12.2010 r.
22.12.2010 – wpis do KRS zmiany nazwy na Universum Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w likwidacji;
TUnŻ VIENNA LIFE S.A. 05.11.2002 – wpis do KRS o połączeniu z TU Compensa Życie S.A. 
20.12.2002 – wykreślenie z KRS
TUnŻ WARTA S.A. 30.12.2013 – wpis do KRS o połączeniu z HDI-Gerling Życie TU S.A.
Spółką przejmującą był HDI-Gerling Życie TU S.A., ale dokonano jednocześnie zmiany nazwy spółki przejmującej z HDI-Gerling Życie TU S.A. na TUnŻ Warta S.A.
18.02.2014 – wykreślenie z KRS spółki przejmowanej TUnŻ Warta S.A.
ZU na ŻYCIE WESTA-LIFE S.A. 29.01.1993 – cofnięcie zezwolenia.
06.02.1993 – ogłoszenie upadłości.
10.11.1998 – zakończenie postępowania upadłościowego.
WÜSTENROT  ŻYCIE TU S.A. 10.03.2004 – wpis do KRS zmiany nazwy na Wüstenrot Życie TU S.A. w likwidacji.
15.12.2010 – wykreślenie z KRS.

Źródło : KNF