Allianz

Allianz jest obecny na polskim rynku od 1997 roku. W ciągu kilkunastu lat obecności w Polsce Grupa Allianz, rozwijając się dynamicznie, stała się jednym z liderów polskiego rynku finansowo-ubezpieczeniowego. Dziś siłę i stabilność marki Allianz tworzą cztery spółki:

  • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oferujące ubezpieczenia majątkowe,

  • Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. oferujące ubezpieczenia na życie,

  • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. oferujące fundusze inwestycyjne,

  • Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. prowadzące otwarty i dobrowolny fundusz emerytalny.

Allianz Polska jest dziś jedną z najszybciej rozwijających się grup w sektorze ubezpieczeniowo-finansowym świadczącą kompleksowe usługi ponad 2 milionom klientów indywidualnych i korporacyjnych. Składki z ubezpieczeń w Grupie Allianz Polska wyniosły w 2013 roku 2,3 miliarda złotych, a aktywa pod zarządem grupy sięgnęły niemal 15 mld zł. To stawia Grupę Allianz w czołówce instytucji ubezpieczeniowych działających w Polsce. Szeroka oferta Grupy Allianz w Polsce obejmuje blisko 180 produktów oferowanych przez 5000 agentów w oddziałach i agencjach, a także podmioty współpracujące: brokerów ubezpieczeniowych, multiagencje, dealerów samochodowych, biura podróży, banki i inne instytucje finansowe.

Do Grupy Allianz należą także współpracujące z Allianz Polska:

  • Mondial Assistance oferujący ubezpieczenia assistance,

  • Euler Hermes zajmujący się ubezpieczeniami kredytów kupieckich