Formularz powiadomienie o zbyciu pojazdu

Wypełnij formularz poniżej,  a następnie kliknij Generuj PDF, aby wygenerować wypełniony formularz powiadomienia o zbyciu pojazdu.

Nagłówek formularza

Dane osoby przenoszącej prawa własności

Numer

Dane Ubezpieczyciela

Rozpocznij wpisywanie, aby wyświetlić podpowiedzi. Po wybraniu ubezpieczyciela jego szczegóły automatycznie zostaną uzupełnione.


Numer

Dane pojazdu

Sprawdź poprawność numeru VIN. Powinien składać się z 17 znaków

Dane osoby na którą zostały przeniesione prawa własności

Numer

Dane umowy ubezpieczenia

Informacja o załącznikach

Wybierz załączniki, które będziesz wysyłał razem z pismem

Wypełniony formularz należy wydrukować, podpisać i wysłać na adres ubezpieczyciela.