KALKULATORY

Konie mechaniczne <-> Kilowaty

Kalkulator ma przeliczać konie mechaniczne na kilowaty i odwrotnie kilowaty na konie mechanicznie



=

Kalkulator dat

Kalkulator oblicza ilość dni pomiędzy dwiema datami



=